Wij willen u kennis laten maken met het koor.


Het koor werd opgericht in november 1986 op initiatief van enkele gemeenteleden uit de Nederlands Hervormde wijkgemeente Centrum te Zwijndrecht.

Op de oprichtingsavond meldden zich 25 leden, waarvan er momenteel nog 6 lid zijn.

De leden zijn afkomstig van verschillende kerkgenootschappen.

De naam van het koor is ontleend aan Psalm 100 vers 5 (oude berijming) waar geschreven staat:

Gaat tot Zijn poorten in met lof,

met lofzang in Zijn heilig hof;

looft Hem aldaar met hart en stem;

prijst Zijnen naam; verheerlijkt Hem.

De doelstelling van het koor is de verspreiding van het Evangelie via koorzang.

Van 1987 tot 2009 stond het koor onder leiding van Bert Kruis uit Noordeloos. Vanaf 1 december 2009 staat het koor onder leiding van Edwin van Dijk uit Papendrecht.

Het koor organiseert minimaal 1 keer per jaar een concert, daarnaast wordt er op uitnodiging medewerking verleent aan radio- en tv-opnamen. Tevens treedt het regelmatig op in verpleegtehuizen, verzorgingscentra etc.