Donateurs

Zoals nagenoeg iedere vereniging zijn ook wij gebaat een groot aantal donateurs. Zij zijn het immers die zorgen voor een broodnodige financiële impuls! En die impuls is nodig om in een tijd van teruglopende subsidie en hogere kosten voor concerten de nodige middelen in huis te hebben.

Gelukkig zijn er vele bedrijven en particulieren die ons al jaren financieel steunen. Zij zorgen ervoor dat de contributie laag is gebleven, de entreeprijzen bij onze concerten op eenzelfde niveau blijven en het koor voldoende middelen heeft om voort te bestaan. Daar zijn wij hun dan ook bijzonder dankbaar voor.

Wanneer u nog geen donateur bent en ons koor een warm hart wilt toedragen, vragen wij u om ons financieel te steunen. Voor € 25,00 per jaar wordt u op de hoogte gehouden van onze concerten en ontvangt u als dank twee vrijkaarten. Voor € 12,50 ontvangt u één vrijkaart.

Wij hopen op uw steun te mogen rekenen!