De stem van een koorlid

Via deze link kunt u lezen hoe de leden het koor ervaren, wat ze er van vinden. We hopen maandelijks een stukje toe te kunnen voegen, zodat na verloop van tijd alle leden aan het "woord" zijn geweest.

Door te klikken op de link met de naam van het koorlid komt het stukje van hem/haar naar voren.