De dirigent

Edwin van Dijk werd geboren in 1980 te Dordrecht. Al op jonge leeftijd was daar de belangstelling voor muziek, wat begon met het bespelen van de trompet. 10 jaar lang kreeg hij les van Nelly van de Vegt te Dordrecht. Ook zong hij in die tijd  bij diverse jeugd- en jongerenkoren. Op 19-jarige leeftijd stond hij voor zijn eigen koor, het Christelijk Jeugdkoor "Friends" te Papendrecht. Diverse kinder-, jeugd-, jongeren- en gospelkoren stonden de afgelopen 10 onder zijn leiding.

Op dit moment is Edwin, naast zijn werkzaamheden binnen het ziekenhuis, als dirigent verbonden aan de Ned. Herv. Zangvereniging "Met Hart en Stem" te Zwijndrecht.