Nu zijt wellekome

Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht o.l.v. Frans van Tilburg

Ned. Herv. Zangver. "Met Hart en Stem" o.l.v. Bert Kruis

Anja v.d. Maten - hobo, Kees Alers - fluit

Frans van Tilburg en Bert Kruis - orgel en vleugel


1.   Nu zijt wellekome - bew. B. Kruis

2.   O door de stille nacht - Eng. melodie/bew. F. van Tilburg

3.   Kerstfantasie (instrumentaal) - B. Kruis

4.   Komt allen tesamen - J. Wade/arr. F. van Tilburg

5.   De Heiland is gekomen (orgelsolo) - B. Kruis

6.   Looft God, Gij Christ'nen - Stanford/arr. F. van Tilburg

7.   Heft op uw hoofden (instr.) - B. Smilde/arr. F. van Tilburg

8.   O Bethlehem in Juda's land - R.V. Williams/arr. B. Kruis

9.   Parafrase op kerstliederen (instrumentaal) - B. Kruis

10. Glory to God in the highest - J.W. Peterson/arr. B. Kruis

11. Stille nacht - Bew. B. Kruis/F. van Tilburg

12. De herders waren in het veld - Eng. melodie/arr. F. van Tilburg

13. Geen wiegje als rustplaats (orgelsolo) - B. kruis

14. Fantasie over kerstliederen (instrumentaal) - B. Kruis

15. Wijzen kwamen van heel ver - D. Willcocks/arr. B. Kruis

16. Wees nu gerust o mensekind - D. Willcocks

 

STH-CD 19213 STH Records