'k Zal met mijn ganse hart

 

Ned. Herv. Zangver. "Met Hart en Stem" te Zwijndrecht

Chr. Ger. Gem. Koor "Looft den Heer" te Papendrecht

Chr. Gem. Koor "Com nu met Sangh" te Oud-Beyerland

Anja v.d. Maten - hobo, Kees Alers - fluit

Frans van Tilburg - orgel en Bert Kruis - dirigent


1.   Psalm 138: 1, 2, 4 en 3 - bew. B. Kruis

2.   Jeus ik wil komen - E.M. Grimes/arr. B. Kruis

3.   Schoonste Heer Jezus - arr. D. Bolks/arr. B. Kruis

4.   Heer ontferm U over ons - A. Snell/arr. B. Kruis

5.   Psalm 56: 5 en 6 - bew. F. van Tilburg

6.   Vaste rots van mijn behoud - bew. B. Kruis

7.   Op reis vol goede moed - W.H. Doane/arr. B. Kruis

8.   God onze Vader - trad./arr. B. Kruis

9.   Komt nu met zang/Psalm 134 - B. Kruis

10. Eben Haëzer - B. Kruis

11. Ontwaakt, o volkeren ontwaakt - W.A. Mozart/J. Mulder/B. Kruis

12. Psalm 43: 1, 3 en 4 - F. van Tilburg

13. Onze Vader - B. Kruis

14. Heer nu d'avond daalt neer - Eng. Hymne/arr. B. Kruis

15. Blijf bij mij Heer - J. Gameron/arr. F. van Tilburg

 

CD 19574 STH Records