Lof zij de Heer

Ned. Herv. Zangvereniging. "Met Hart en Stem" te Zwijndrecht

Ger. Kerkkoor "Com nu met sangh" te Hardinxveld-Giessendam

Chr. Gem. Zangvereniging "Hallelujah" te Werkendam

Anja v.d. Maten - hobo, Kees Alers - fluit, Anja v.d. Wilt - sopraan

Frans van Tilburg - orgel en Bert Kruis - dirigent


1.   Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen Psalm 147: 1, 4 en 10 (samenzang)

2.   God zij met ons - R.V. Williams/arr. B. Kruis

3.   Loof den Heere mijne ziel Psalm 103 - E. Mobach/arr. F. van Tilburg

4.   Onze Vader - B. Kruis

5.  'k Sla d'ogen naar 't gebergte Psalm 121 - L. Bourgeois/bew. B. Kruis

6.   Op bergen en in dalen Gez. 143: 1, 2, 3 en 4 (bundel 1938) (samenzang)

7.   "k Zal van de deugd Psalm 101 - L. Bourgeois/bew. B. Kruis

8.   Troost gij mijn volk - F. van Tilbrug

9.   Lof zij de Heer L.b. 434 - bew. B. Kruis

10. Hallelujah lofgezongen Gez. 166: 1, 3 en 4 (Bundel 1938) (samenzang)

 

CD ZV 92152-2 Jubal Records