Het koor werd opgericht in november 1986 op initiatief van gemeente-leden van de Nederlands Hervormde Wijkgemeente Centrum te Zwijndrecht, waarvan hieronder een afbeelding van de oude kerk is te zien.

De leden zijn afkomstig van verschillende kerkgenootschappen.  De mogelijkheid bestaat om als project lid voor een bepaalde periode mee te zingen.
De doelstelling van het koor is de verspreiding van het evangelie via zang- en orgelspel.
De naam van het koor is ontleend aan Psalm 100 vers 5 (oude berijming) waar geschreven staat:

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof;
looft Hem aldaar met hart en stem;
prijst Zijnen naam; verheerlijkt Hem.

We zijn gestart onder leiding van dirigent Jan Kapaan.
Vanaf 1987 onderleiding van dirigent Bert Kruis uit Noordeloos.
Vanaf 1 december 2009 staat het koor onder leiding van dirigent  Edwin van Dijk uit Papendrecht.

Het koor organiseert minimaal 1 maal per jaar een concert. Tevens is het streven om regelmatig op te treden in verpleeghuizen en verzorgingscentra.

Het koor is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbon (KCZB} te Voorschoten.